Wednesday, May 18, 2011

Salasilah Awg Mohammad Sofian, Brunei

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Awg Mohammad Sofian kerana sudi membawa saya ke dalam salasilahnya. Kepada semua ahli keluargaku, carilah Awg Mohammad Sofian Bin Haji Awang Radzuan untuk mengetahui salasilah ini secara lengkap melalui laman http://www.geni.com/

No comments:

Post a Comment